Čo sú to elektroprevodovky a aké je ich využitie pre firmy?

Elektroprevodovka je reduktor, ktorý pracuje v súčinnosti s motorom, aby sa dosiahol požadovaný výkon. Využíva sa najmä pri aplikáciách, ktoré majú elektrický motor a to naprieč širokým spektrom rôznych priemyselných odvetví. Výhodou elektroprevodovky je to, že je pomocou nej možné výrazne zredukovať rýchlosť výstupných otáčok elektromotora a zvýšiť jeho krútiaci moment (sila motora). Čím nižšie výstupné otáčky potrebujete, tým väčší musí byť elektromotor a s ním často aj váš rozpočet a rozmer aplikácie. Elektroprevodovky teda šetria ako priestor, tak i vaše financie. Práve vďaka týmto svojim vlastnostiam našli široké praktické využitie v úsporných domácnostiach, ale aj v ťažkom priemysle či vo výrobe.

Aký druh elektroprevodovky potrebujem?

Elektroprevodovky do auta

Druhy elektroprevodoviek

Využitie v rozličných odvetviach si však vyžaduje aj rôzne technické parametre, preto elektrické prevodovky rozdeľujeme na niekoľko druhov.

Na všeobecné použitie sú vhodné WGM a HG prevodovky. WGM025 až 130 sú šnekové (závitkové, závitovkové, závitové) elektroprevodovky, čo znamená, že využívajú tzn. šnekový pohon. Patria medzi najviac priemyselne využívané elektroprevodovky. Medzi ich výhody patrí najmä nízka cena, malé rozmery i hmotnosť, ale aj pomerne jednoduchá montáž vo všetkých polohách, tichý a plynulý chod, veľký prevodový pomer, veľká zaťažiteľnosť, samosvornosť. Využívajú sa pri aplikáciách ako jednoúčelové stroje, stavebná technika, miešacia technika, dopravná technika a podobne. Pre lepšiu predstavu môžeme uviesť prístroje ako ventilátory, montážne linky, ladičky na hudobné nástroje (napr. gitara), výťahy, automatické vstupné brány, montážne linky,…

Ďalším druhom týchto reduktorov je čelná (kuželočelná ) elektroprevodovka. Skladá sa z kužeľových kolies, pomocou ktorých je možné meniť pracovný uhol. Medzi ich najväčšie výhody patrí na rozdiel od šnekových (závitových) elektrických prevodoviek patrí vysoká účinnosť a šetrenie energie. Vďaka týmto vlastnostiam + vysokej životnosti ide aj o ekonomické riešenie, keďže vyššiu cenu vykompenzujú ušetrené náklady za energie a údržbu. Na rozdiel od šnekových elektroprevodoviek sa využívajú takmer výlučne vo výrobe a v priemysle. Čelné elektroprevodovky HG01-07 môžete nájsť napríklad v podávačoch pre ťažké aj ľahké materiály, čistiacich strojoch, montážnych linkách, sústruhoch, lisoch, navijakoch, žeriavových mechanizmoch, drevoobrábacích strojoch, miešačkách, frézach,…

V priemysle sa pri väčších a energeticky náročnejších strojoch, kde je potrebný vysoký krútiaci moment, využívajú špeciálne priemyselné elektrické prevodovky alebo elektroprevodovky pre veľké preťaženia. Týchto šesť typov pokryje všetky vaše výkonnostné a energetické nároky:

  • špirálová elekroprevodovka
  • koaxiálna špirálová inline elektroprevodovka
  • šikmé špirálové prevodovky
  • šikmá kužeľová elektroprevodovka
  • redukčné prevodovky na redukciu závitov
  • planetová elektroprevodovka

Kam sa obrátiť, ak potrebujem viac informácii?

Všetky informácie ohľadom výberu vhodnej elektroprevodovky, rovnako ako aj pre poradenstvo pri jej inštalácii nájdete na https://www.elektromotory-prevodovky.sk/.