Detailne spracované projekty poschodových domov sú nevyhnutným podkladom k stabilnej budove

Pri výstavbe domov musia byť dodržané presne stanovené technické postupy a správne zvolené stavebné materiály. Práve oni sú zárukou dlhej životnosti a pevnej statiky stavby. Základom je pred začatím výstavby nového domu osloviť projektanta, s ktorým skonzultujete vašu predstavu o budúcom bývaní. Pri voľbe konkrétnej podoby vášho domu môžete vychádzať buď z katalógu, alebo môžete navrhnúť vlastnú predstavu rozloženia izieb, ako aj počtu poschodí. V prípade voľby katalógového domu, teda domu ktorý už bol pôvodne navrhnutý, je doba spracovania projektu oveľa kratšia. Ak ale prídete za projektantom s vlastnou víziou nehnuteľnosti, tak musí vypracovať projekt ušitý práve pre vás. Väčšiu náročnosť a zložitosť predstavujú nehnuteľnosti väčších rozmerov s viacerými poschodiami. To sa samozrejme odrazí nielen na cene, ale aj časovom výmere pre projekty poschodových domov.

Pred začatím výstavby si overte hranice pozemku

Cenovo dostupné projekty poschodových domov
Realizácia projektov poschodových domov

Projekty poschodových domov sú podkladom z ktorého sa odvíjajú všetky výpočty potrebných materiálov, následnosť  a nadväznosť stavebných procesov. Práve preto je potrebné, aby boli prepracované detailne s dôrazom na presnosť výpočtov. V rámci projektu poschodových domov sa prihliada na charakter budovy a na voľbu vhodných materiálov. Pretože voľba materiálov výrazným spôsobom ovplyvňuje statiku a celkové možnosti jej zaťaženia. Pred samotnou výstavbou je dôležité presne vymedzenie pozemku na ktorom plánujete stavať. Ak ste pozemok zdedili, tak vám odporúčame skontrolovať si hranice pozemku s katastrálnym plánom, pretože v mnohých prípadoch sa stáva, že realita nezodpovedá skutočnému vlastníctvu a niektorí ľudia majú časť domu postavenú na susedovom pozemku. Ak si nie ste úplne istí, môžete využiť aj služby geodeta, ktorý vám presne vytýči hranice vášho pozemku. Nasledujúcim krokom je osloviť projektanta, ktorý vám vypracuje projekty poschodových domov. Odporúčame vám obrátiť sa na skúseného odborníka, ktorý má za sebou desiatky úspešne vypracovaných projektov a spokojných zákazníkov.

Projektant vytvorí vizualizáciu vašej predstavy o novom bývaní

Nenechajte sa zlákať nižšou cenou, ktorá môže byť znakom neskúseného projektanta. Pretože pre spracovanie projektov poschodových domov potrebujete práve človeka, ktorý zhodnotí všetky možnosti a riziká výstavby viacpodlažného domu. Ak hľadáte profesionála na projekty poschodových domov, odporúčame vám obrátiť sa na internetovú stránku https://www.e-projektovanie.sk/.