Elektromotory – zařízení, které přeměňují elektrickou energii na mechanickou

Slovo elektromotory je známé hlavně mužům. Tato zařízení fungují tak, že využívají elektrickou energii a přeměňují ji na mechanickou. Avšak tímto činnost elektromotoru nekončí, protože fungují i ​​naopak – mechanickou energii přeměňují na elektrickou. Představují také zařízení, bez kterých by se průmysl nedokázal posunout vpřed. Elektromotory lze rozdělit do několika kategorií. Elektromotory velkých výkonů se však používají nejčastěji. Víte, na jakém principu takové elektromotory fungují a bez čeho by byla jejich funkčnost omezena?

Elektromotory velkých výkonů a princip, na jakém fungují

Elektromotory velkých výkonů a jejich části

Součástky elektromotorů velkých výkonů

Elektromotory a jejich funkčnost podléhá základním zákonem fyziky. I když je tento proces poměrně jednoduchý, ne každému může být hned jasné, o co se jedná. Více než 90% všech elektromotorů pracuje na základě využití silových účinků magnetického pole. Řidič, který se nachází v magnetickém poli funguje díky tomu, že na něj působí síla, která je úměrná kolmé složce magnetické indukce a velikosti elektrického proudu, který protéká přes vodič. Funguje také díky elektromagnetem. Proto je třeba, aby elektromotor počítal například s tím, že na vodiči, který se pohybuje směrem od magnetického pole vznikne elektrické napětí. Je pro vás všechno to, co jste si přečetli, matoucí? Ve zkratce – představte si, že se využívá vzájemné přitahování a odpuzování elektromagnetů, jednoho elektromagnetu a permanentního magnetu nebo přitahování elektromagnetu ke železu. To, od čeho závisí síla a polaritě elektromagnetu představuje velikost elektrického proudu.

Z čeho se elektromotor skládá?

Elektromotory představují poměrně jednoduché zařízení, které se skládají ze čtyř základních částí, které jsou následující:

Elektrický proud – představuje proudový obvod, který se skládá z vinutí (cívek s izolací), svorkami nebo s přípojnicemi.

Komutátor – představuje zařízení, které je ve tvaru prstence a skládá se z několika izolovaných lamel, které se izolují navzájem. Komutátor slouží jako střídač, který mění směr proudu v kotvě.

Kroužek – je na něj připojen elektrický vývod. Jeho hlavní podstata spočívá v tom, že mě na starosti změnu směru elektrického proudu.

Magnetický obvod – jeho hlavní úkol je v tom, že vede magnetický tok, který je tvořen vinutím nebo permanentními magnety.

Elektromotory lze rozdělit podle několika kritérií do různých skupin. Pokud hledáte elektromotory různých velikostí, vyzkoušejte ty od společnosti VYBO Electric, a.s. Na stránce https://www.elektro-motor.cz/ najdete velkou nabídku různých elektromotorů. Vyberte si to správné zařízení i vy!