História Slovenska – sú vám známe tieto fakty?

Napriek tomu, že je naša krajina rozlohou veľmi malá v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, svojou históriou rozhodne nezaostáva. Každý Slovák by mal poznať história Slovenska a vedieť o udalostiach, ktoré výraznou mierou prispeli k tomu, ako naša krajina vyzerá dnes. I keď sa o historických udalostiach učíme už na základnej škole, iba málokto z nás si pamätá súvislosti. Povedzme si úprimne, učebné osnovy sú skutočne rozsiahle a preto držať v hlave všetky fakty zvládne iba málokto. Na nasledujúce historické udalosti by však nemal zabúdať žiadny Slovák. 

Rozvoj nášho jazyka

História Slovenska a jej hlavné body
Najväčšie miľníky z histórie Slovenska

Náš jazyk je zdá sa veľmi špecifický a cudzinci tvrdia, že je ťažké sa ho naučiť. Už len také skloňovanie dá poriadne zabrať aj nejednému rodenému Slovákovi. Rozvoj jazyka je časť histórie Slovenska, o ktorej by sme rozhodli mali niečo vedieť. V minulosti sa na našom území používalo viacero jazykov. Mimoriadne múdry a sčítaný Anton Bernolák ovládal všetky, no napriek tomu túžil vytvoriť jazyk, ktorý bude typický len pre nás. Práve jemu vďačíme za prvú kodifikovanú slovenčinu v našich dejinách. Určite ste už počuli známy výrok „Píš ako počuješ“ a ak by sme sa ním riadili, mali by sme to v súvislosti s našim jazykom oveľa jednoduchšie. O niečo ďalej potom náš jazyk rozvinul Ľudovít Štúr. Ide o osobnosť histórie Slovenska, ktorá stojí za slovenským národným obrodením. Bol nielen spisovateľ, ale aj politik a historik. Veľmi horlivo sa angažoval v spoločenskom a politickom živote našej krajiny. 

História Slovenska je bohatšia, ako by ste čakali

Mnoho ľudí zastáva názor, že na takom malo území sa toho nemohlo odohrať v minulosti veľa. Opak je však pravdou. Slovenský národ sa formoval postupne až do dnešnej podoby. Jednou z posledných veľkých zmien bola Nežná revolúcia v roku 1989. V histórii Slovenska ide o veľmi významnú udalosť, v ktorej bol zvrhnutý komunistický režim. O desaťročiach pred touto udalosťou sa hovorí ako o rokoch v zajatí a neslobode. Od roku 1989 sa začala formovať demokracia a 1. 1. 1993 vznikla Slovenská republika tak, ako ju poznáme dnes. Viac sa o dôležitých miľníkoch histórie Slovenska dozviete na webovej stránke https://slovander.sk/