Oporný múr predstavuje ochranu pred zosuvom pôdy

V rámci stavbárskych prác sa zhotovuje viacero typov múrov. Kým bežne oplotenia majú význam predovšetkým v ohradení vlastného majetku a v oddelení sa od susedov, inú funkciu má oporný múr. Jeho hlavnou úlohou je vytvoriť bezpečnú bariéru v prostredí v ktorom sa nachádza. Postavenie oporného múru musí spĺňať viaceré podmienky, keďže nejde len o bežné oplotenie. Jeho základy musia byť v presne určenej hĺbke, čo závisí najmä od jeho celkovej výšky a veľkosti tlaku, ktorému musí odolávať.

Ekologická verzia oporného múru

Oporný múr a jeho výhody
Stavba kvalitného oporného múru

Pri stavbe oporného múra je dôležité prihliadať na jeho budúcu funkciu a prostredie v ktorom má byť vybudovaný. Väčšinou sa budujú múry, ktoré sú oporou pri svahovitých pozemkoch, kde hrozí zosuv pôdy, pri diaľničných cestách alebo riečnych svahoch. Pri voľbe materiálu, z ktorých bude oporný múr zhotovený treba prihliadať aj k prostrediu v ktorom sa bude nachádzať, aby v ňom nepôsobil rušivo, ale naopak aby splynul s okolím. Najpoužívanejším typom oporného múra, je múr zhotovený z betónových kvádrov. Je to overená klasika, s prijateľnou cenou, neutrálnym vzhľadom, no jeho realizácia si vyžaduje dlhší čas. V poslednej dobe sa do popredia dostáva tzv. vegetačný oporný múr, ktorý ma ekologickejšiu podobu. Má niekoľko väčších výhod. Pri jeho realizácii nevznikajú dodatočné náklady. Pretože sám múr je zložený z vriec, ktoré sú naplnené zeminou. Vrecia, ktoré tvoria základ vegetačného oporného múra sú zo špeciálnej tkaniny, ktorá je pevná a zároveň flexibilná, pričom v pôde nedochádza k jej rozkladu. Do zeminy, ktorou sú plnené vrecia oporného múru je možné zasadiť semienka rastlín, ktoré keď vyrastú, tak vytvoria na povrchu vriec akýsi zelený koberec trávy alebo kvetov. Ďalšou z výhod tohto typu múru, je fakt, že pri jeho výstavbe môžete použiť vlastnú zeminu. Vzhľadom k tvaru vriec nie je potrebné vyrovnávať podložie, pretože vrecia sa nerovnému povrchu prispôsobia. Vegetačné vrecia sa používajú okrem výstavby oporného múru, na spevnenie svahov a vyrovnanie terénov, v rámci protipovodňových opatrení, pri budovaní podchodov a nadchodom pre lesnú zver, alebo aj na spevnenie starých betónových múrov.

Riešenie pre svahovitý pozemok

Ak ste sa rozhodli pre výstavbu oporného múra, mali by ste osloviť spoločnosť, ktorá má s jeho výstavbou skúsenosti. Podľa jeho rozmerov sa určuje či je potrebné aj posúdenie statika. Pevnosť oporného múru určujú predovšetkým správne zhotovené základy a samozrejme kvalitné prevedenie vybudovanej konštrukcie samotného múru. Pre viac informácií o tejto problematike navštívte internetovú stránku https://www.dobra-stavba.sk/.