Počuli ste už o big data? Predstavíme vám ich!

Ak sa čo i len trochu pohybujete vo svete informačných technológií, určite ste už narazili na pojem big data. Je to anglický názov a u nás sa možno skôr stretnete s pojmom veľké dáta. Ako už z názvu vyplýva, ide o súbor obrovského množstva údajov, ktoré je ťažké nahromadiť a niekde uložiť. Priekopníkom medzi ukladaním obrovského množstva dát je práve Google. Svet informačných technológií sa rozrastá čoraz viac a viac a s pribúdajúcimi technológiami vyvstávajú aj nové otázky, na ktoré všetci čakajú odpoveď. Big data je pojem pomerne nový a zaoberá sa ním mnoho informatikov. Poďme si spolu trochu priblížiť, čo to vlastne tie veľké dáta sú a kde sa s nimi môžeme stretnúť.

Big data ako centrum pozornosti v modernej informatike

Big data a ich využitie

Oblasti pre big data

Ako sme už načrtli v úvode, big data predstavujú obrovský objem informácií, na ktorých spracovanie nestačia klasické databázové nástroje alebo iné aplikácie. Všetky veľké dáta majú spoločné tri základné body. Ide najmä o:

–          Veľkosť – informácie majú veľkosť až niekoľko desiatok terabajtov

–          Rozmanitosť – dáta sú rôznych typov, nie je možné ich začleniť do niekoľkých vybraných kategórií

–          Rýchlosť – všetky dáta a informácie vznikajú neskutočne veľkou rýchlosťou

Big data vznikli ako dôsledok nadmerného využívania webových stránok, sociálnych sietí, využívania rôznych aplikácií a podobne. Big data sú vytvárané a dopĺňané každý deň. Predstavte si, koľko času strávi priemerný človek denne na internete. K vytváraniu veľkých informácií totiž dnes už dochádza aj pri úplne bežných činnostiach. Nie je sa čomu čudovať, žijeme v dobe digitalizácie.

V ktorých dôležitých oblastiach sa big data vyskytujú?

Už viete, že k rozširovaniu veľkých dát môžete prispievať aj vy bežnými činnosťami na svojom počítači. No big data zahŕňajú aj informácie z naozaj dôležitých oblastí. Ide najmä o zdravotníctvo, vedu a výskum. V zdravotníctve, vede a výskume často dochádza k rôznym meraniam, vyhodnocovaniu týchto meraní a porovnávaniu s historickými dátami. Dochádza tiež k rôznym simuláciám a ich vyhodnocovaniu. Big data obsahujú informácie zo všetkých oblastí, ktoré by vás mohli napadnúť, aj z tých, ktoré by vás v živote nenapadli. Tým, že sa veľké dáta neustále rozrastajú, je potrebné neustále zvyšovať kapacitu a výkon serverov, ktoré ich ukladajú.

Všetko podstatné o big data nájdete na stránke http://industry4.sk/.