Polygrafia a niektoré z jej základných techník

S polygrafiou sa stretávame na dennej báze a toto konštatovanie platí bez ohľadu na to, či ste aktuálne doma alebo v práci. Polygrafia je teda prítomná všade tam, kde je potrebné rozmnožiť veľké množstvo dokumentov či letákov. Za všetky produkty polygrafie spomenieme len niektoré a medzi tie hlavné patria časopisy, noviny, knihy, letáky či plagáty. Aj polygrafia má však rôzne techniky a pod týmto by sme si mali predstaviť najmä spôsob tlače, pričom medzi tie najviac preferované patria digitálna technika tlačenia, hĺbkotlač, ofset, sieťotlač a ďalšie. My sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme predovšetkým na prvé tri zo spomenutých.  

Polygrafia v praxi využíva viacero techník a každá z nich sa vyznačuje určitými špecifikami

Polygrafia v súčasnosti
Trendy v oblasti polygrafie

Ako prvú z techník polygrafie spomenieme digitálnu verziu tlačenia a tá je dnes už plne etablovaná v podmienkach nejednej kancelárie či domácnosti. Produkcia tlačoviny prostredníctvom nej je veľmi jednoduchá, potrebný nie je žiaden medzikrok a konečný produkt tvoríme vďaka predlohe uloženej v PC. Cenová dostupnosť týchto zariadení je veľmi dobrá, a tak je digitálna tlač v súčasnosti už bežnou záležitosťou. Pravidelnú investíciu si však vyžadujú tonery a atramenty, ktoré sú náplňami do týchto tlačiarní a tu máme na výber medzi originálnymi alebo alternatívnymi riešeniami. Ďalšou technikou polygrafie je hĺbkotlač a jej podstata je zrejme jasná už z názvu. Jednotlivé prvky tlače sú teda umiestnené pod povrchom a na toto miesto je nanášaná tlačiarenská farba určená pre takúto techniku produkcie rôznych produktov. Princíp hĺbkotlače sa datuje do 15. storočia a medzičasom sa vyvinula do dnešnej podoby. Prvky tlače sa vytvárajú pomocou viacerých elektronických automatov, ktoré sú vybavené ihlou. Táto diamantová ihla kmitá veľmi vysokou rýchlosťou a požadovaný dokument je na svete. Za väčšinou produktov polygrafie stojí ofsetová technika tlače a pomocou nej sú najčastejšie vytvárané knihy, časopisy, noviny, rôzne katalógy či letáky. Uplatnenie nachádza najmä tam, kde zadávateľ objednávky potrebuje tieto produkty vytlačiť pri veľkých nákladoch. Najviac rozšíreným je klasický ofset a na plochu vyrobenej z hliníka sú nanášané 2 rôzne vrstvy. Táto technika tlače je nepriamou, pretože farba je najskôr nanesená na gumený valec a až potom na povrch papiera. Na webovej stránke https://printtalk.sk/ nájdete ďalšie zaujímavé informácie.