Pracovné odevy – prečo je ich nosenie pri práci dôležité?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko času trávi pracujúci človek na svojom pracovisku? V klasickom pracovnom pomere je to až 1/3 z dňa! O to náročnejšie je to v prípade, ak sa jedná o výkon práce v rizikovom prostredí. Sem možno zaradiť prostredie, v ktorom je zvýšený hluk, prach, slnečné žiarenie alebo iné faktory, ktoré dokážu pracovný výkon zamestnanca značne sťažiť. Na ochranu zamestnanca na pracovisku slúžia pracovné odevy, ktoré by mal povinne nosiť každý zamestnanec, ktorý pracuje v prostredí, ktoré možno považovať za rizikové.

Čo všetko spadá pod ochranné pomôcky a pracovné odevy?

Pracovné odevy a ochranné pomôcky
Práca v pohodlnom pracovnom odeve

Osobné ochranné prostriedky možno definovať ako všetky pomôcky, ktoré sú určené na ochranu zamestnanca. Do tejto kategórie spadá mnoho prostriedkov, ktoré majú zamestnancovi počas výkonu práce zabezpečiť bezpečnosť a súčasne aj pohodlie. Pohodlnosť tiež ovplyvňujú aj pracovné odevy, ktoré sú navrhnuté tak, aby zamestnancovi spríjemnili čas, ktorý trávi v práci. Môže sa jednať o špeciálne odevy, a to napríklad také, ktorých hlavná podstata spočíva vo vytvorení tepla napríklad v chladnom počasí. Pracovné odevy v prvom rade chránia zamestnanca pred zmenami počasia. Okrem toho tiež zabraňujú tomu, aby si zamestnanec privodil úraz. Reč je napríklad o ochranných okuliaroch, rukaviciach či o ochranne obuvi. Okrem toho medzi ochranné pomôcky možno zaradiť aj ochranné vesty alebo zástery. Medzi tradičné pomôcky patria chrániče sluchu, zváračské kukly alebo respirátory. Zamestnanec by mal mať nárok na ochranné prostriedky aj v prípade, ak pracuje v neprirodzenej polohe, a to napríklad vplyvom fyzickej záťaže. Manipulácia s bremenami patrí medzi rizikovú činnosť a po niekoľkých rokoch môže smerovať až k poraneniu chrbtice. Preto je dôležité, aby zamestnanec pri fyzickej záťaži pracoval tak, aby sa neporanil. Môže sa jednať napríklad o polohu v podrepe, ktorá sa odporúča v prípade, ak sa chcete vyhnúť bolesti chrbta či jeho samotnému poraneniu. V takomto prípade sa tiež odporúča zamestnancovi skrátiť pracovnú dobu.

Kvalitné pracovné odevy dokážu zachrániť nejednu situáciu

S kvalitnými pracovnými odevami si môžete byť istý, že sú vaši zamestnanci v bezpečí. Doprajte si teda kľud na duši a im maximálnu ochranu. Na stránke https://www.ardonsk.sk/ nájdete mnoho informácií o tom, prečo sú ochranné prostriedky a pracovné odevy dôležité. Doprajte vašim zamestnancom pohodu na pracovisku aj vy!