Prečo je šalovanie venca tak podstatné?

Pokiaľ sa o oblasť stavebníctva nezaujímate, tak ste sa s pojmom šalovanie, inak nazývané aj debnenie, pravdepodobne ešte nestretli. V krátkosti vám teda tento pojem predstavíme. Šalovanie venca je súčasťou každej betónovej výstavby. Dôvod, prečo je tak podstatné je ten, že pomáha udržať betónovú konštrukciu pevnú a zabezpečí, aby držala svoj tvar a nezačala sa časom nijako posúvať. Pokiaľ by bolo šalovanie venca pri výstavbe vynechané, stavba by nebola bezpečná, pretože by ju nič nespevňovalo. Či už ste sa rozhodli pre výstavbu rodinného domu, chaty, či akejkoľvek inej nehnuteľnosti, ktorá bude obsahovať betónové prvky, so šalovaním venca sa pri výstavbe stretnete. 

Čo je to veniec a čo je šalovanie?

Šalovanie venca s majstrami
Definícia šalovania venca

Vence sú kovové konštrukcie, ktoré zabezpečujú to, aby stavba bola pevná a držala si svoj tvar aj po niekoľkých desiatkach rokov. Ich funkciou je taktiež pomáhať rovnomerne rozmiestniť záťaž betónovej konštrukcie stavby do stĺpov a do stien. Šalovanie je technika, pri ktorej sa využíva konštrukcia nazývaná debnenie. Táto konštrukcia je namontovaná tak, ako je potrebné pre požadovaný výsledok stavby. Do debnenia je následne naliaty betón, ktorý sa nechá stuhnúť a následne je debniaca konštrukcia odstránená, pokiaľ je využitý spôsob viacnásobného šalovania, alebo je ponechaná ako súčasť stavby, ak bolo použité jednorázové debnenie. 

Pri akých stavebných materiáloch je využitie šalovania venca potrebné

Debnenie, respektíve šalovanie, je nutné využiť len pri stavbách z materiálov, ktoré nie sú schopné si dlhodobo udržať svoj pôvodný tvar. Pri výstavbách nehnuteľností, ktoré pozostávajú jedine z dreva, šalovanie venca nie je potrebné. Pokiaľ však plánujete postaviť drevenú chatu, jej základy budú pravdepodobne betónové, a teda bude využitá technika šalovania. Je naozaj málo prípadov, kedy sa pri výstavbe betón vôbec nevyužije. Betón najviac využívaným stavebným materiálom a je pre to mnoho dôvodov. Najpodstatnejšími sú tie, že sa dokáže prispôsobiť akémukoľvek tvaru, keďže pred stuhnutím má tekutú formu. Taktiež patrí medzi cenovo najviac dostupné materiály na trhu. Veľkou výhodou je aj to, že je ohňovzdorný a jeho životnosť je veľmi vysoká. Pokiaľ plánujete výstavbu, kde bude potrebné šalovanie venca, alebo ak hľadáte kvalitné murárske služby, obráťte sa na odborníkov na stránke https://www.mojmurar.sk/.