Solárne kolektory ako súčasť domácností

Získavanie energií z obnoviteľných zdrojov predstavuje fenomén súčasnosti. Vďaka obnoviteľným zdrojom dokážeme vyrobiť rôzne druhy energií ekologickým spôsobom, čo znamená, že výroba energií nezaťažuje životné prostredie. Solárne kolektory nám umožňujú získavať teplú úžitkovú vodu, elektrickú energiu či vyhrievať bazény v domácnosti nielen ekologickým, ale aj hospodárnym spôsobom. Tieto zariadenia predstavujú tú najlepšiu možnosť pre tých, ktorí nechcú nechať nič na náhodu a stať sa ekologickým a dokonca aj ušetriť.

Na čo a ako slúžia solárne kolektory domácnostiam?

Veľkoplošné solárne kolektory

Výhod solárnych kolektorov je viacero. Tieto zariadenia slúžia na to, aby zachytávali slnečnú energiu z lúčov, pričom následne toto teplo odvádzajú do výmenníka. V poslednom bode sa teplo odovzdáva do vody alebo vykurovaciemu systému, vďaka čomu dochádza k ohrevu. Predstavujú tiež ekologické zariadenia, do ktorých nie je po ich inštalácii potrebné investovať. Treba však myslieť na to, že ich obstaranie tiež zaťaží rodinný rozpočet, existujú však rozličné dotácie, ktoré tieto vstupné náklady značne skresajú. Ak si budete chcieť solárny kolektor zadovážiť, ujasnite si, či ho chcete primárne na ohrev vody alebo na vykurovanie. Solárny kolektor je len jednou z častí solárneho systému. Aby bol tento systém efektívny a kvalitný, musí byť navrhnutý správne – vtedy dokáže domácnosti ušetriť až 60 % nákladov potrebných na prevádzku vykurovacieho zariadenia. Výber vhodného zariadenia závisí od toho, koľko ľudí v domácnosti žije, na čo bude slúžiť a aký komfort od toho zariadenia jeho používateľ očakáva.

Ako zvýšiť efektívnosť solárnych kolektorov?

Domácnosť si môže zaobstarať akýkoľvek výkonný kolektor, avšak ak nebudú dodržané všetky pravidlá, ktoré zvyšujú ich efektívnosť, nikdy nebudú pracovať tak, ako majú. Na efektívnosť solárnych kolektorov vplýva hlavne to, ako je kolektor umiestnený. Ak ste momentálne vo fáze výstavby vášho domu, vopred si premyslite, kam toto zariadenie umiestnite. Ideálny stav je vtedy, ak je kolektor umiestnený tam, kde dopadá dostatok slnečného svetla. Tieto zariadenia dokážu energiu použiť efektívny vtedy, ak sú orientované na juh a sklon kolektoru je približne 30 stupňov. Ak budú umiestnené dobre, dokážu nielen pracovať efektívne, ale aj hospodárne. Ak vás solárne kolektory zaujímajú, avšak chcete o nich zistiť viac, navštívte stránku www.viessmann.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., sa zaraďuje medzi popredné spoločnosti na trhu, ktoré sa zaoberajú predajom a inštaláciou ekologických zariadení určených na kúrenie či získavanie teplej úžitkovej vody.