Stavba krovu významne ovplyvňuje statiku domu

Celkový vzhľad rodinného domu je ovplyvnený počtom poschodí, farebným prevedením a umiestnením okien, typom a sklonom strechy ako aj vonkajšou fasádou domu. Samozrejme pred výstavbou domu je nevyhnutnosťou spolupracovať s projektantom a skĺbiť vaše požiadavky a potrebné stavebné kroky do finálnej podoby budúceho rodinného domu, ktorý budete mať k nahliadnutiu aj pomocou vizualizácie. Veľmi dôležitou súčasťou každého rodinného domu je jeho strecha. Na to aby mohla dokonale spĺňať svoju ochrannú funkciu, musí byť jej výstavba prevedená skúsenými odborníkmi. Najzásadnejším krokom pri realizácii zastrešenia je stavba krovu.

Veľkosť domu ovplyvňuje výber krokvovej sústavy

Cenovo dostupná stavba krovu
Pri stavbe krovu je porebné použiť kvalitné drevo

Stavba krovu sa líši od tvaru a typu strechy. Úlohou každého krovu je vytvorenie nosnej sústavy pre strešný plášť. Samotná stavba krovu je zložitá činnosť, ktorá musí vychádzať z dôkladne prepracovanej projektovej dokumentácie. Aby bola zabezpečená potrebná nosnosť krovu, je dôležitý pohľad nielen projektanta, ale aj statika, ktorý určí rozmiestnenie jednotlivých krokiev a ich potrebné rozmery. Na stavbu krovu sa používa drevo, ktoré sa dá narezať v požadovaných mierkach a pred samotnou realizáciou sa musí ošetriť impregnáciou, aby odolalo plesniam a drevokazným škodcom. Existuje viacero typov krokvovej sústavy, pričom pri výstavbe domu sa vyberá ten najvhodnejší pre konkrétny dom. Najjednoduchším typom, ktorý sa používal kedysi najmä pri starších domoch a v súčasnosti pri chatách je takzvaná jednoduchá krokvová sústava alebo hambálková. Tá najjednoduchšia je tvorená krokvami, ktoré sú spojené na vrchole a prenášajú zaťaženie do obvodových stien. Pri väčšom rozostupe obvodových stien, maximálne však do 8 m sa používa hambálková sústava, pri ktorej sa vkladá drevená krokva do vrchnej časti krovu a spája protichodné krokvy. Pri väčšom rozpone sa používajú väznicové sústavy, ktorých podstatou je podopretie krovu, aby sa zabránilo možnému priehybu. Väznicou sa rozumie drevený hranol, ktorý je uložený vodorovne a opierajú sa o neho jednotlivé krokvy. Podľa jeho umiestnenia poznáme stredové,okrajové alebo vrcholové väznice.

Ubezpečte sa, že drevo na stavbu krovu je správne ošetrené

Stavba krovu je zložitá a náročná činnosť, ktorá si vyžaduje skutočných profesionálov a odborníkov v danej sfére. Ak by pri realizácii boli zanedbané dôležité kroky, prípadne použité hranoly nedostatočných rozmerov, tak by to mohlo mať vážne následky a ohroziť celkovú stabilitu domu. Preto je pri výbere realizačnej firmy na stavbu krovu dôležitá voľba overenej firmy. V prípade že takú nepoznáte, môžeme vám odporučiť internetovú stránku, na ktorej nájdete odborníkov na stavbu krovu. Navštívte https://www.dobra-strecha.sk/.