Aké vysoké sú dotácie na tepelné čerpadlá?

Vládne dotácie zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore používania tepelných čerpadiel, revolučnej energeticky účinnej technológie na vykurovanie a chladenie domov. Tieto stimuly majú povzbudiť spotrebiteľov, aby si osvojili túto udržateľnú energetickú možnosť, ktorá môže výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a závislosť od fosílnych palív. Dotácie na tepelné čerpadlá môžu pokryť značnú časť nákladov na kúpu a inštaláciu systému tepelného čerpadla, čím sa tieto systémy stávajú dostupnejšími a cenovo prijateľnejšími. Výška poskytovaných dotácií sa značne líši v závislosti od politiky národnej alebo miestnej vlády. Napríklad v Spojenom kráľovstve ponúka vládny program Renewable Heat Incentive majiteľom domov platby počas siedmich rokov po inštalácii tepelného čerpadla, zatiaľ čo v USA môžu federálne daňové úľavy pokryť až 26 % nákladov na systém. Niektoré regióny môžu ponúkať dotácie až do výšky 50 % alebo viac, najmä pre domácnosti s nízkymi príjmami. Je pozoruhodné, že dotácie môžu kolísať v závislosti od rôznych faktorov vrátane typu inštalovaného tepelného čerpadla, veľkosti domácnosti a celkovej energetickej účinnosti domu. Celkovo sa ukázalo, že tieto dotácie sú nápomocné pri zabezpečovaní finančnej nenáročnosti a zároveň stimulujú šírenie tejto technológie šetrnej k životnému prostrediu.

Poznanie finančných stimulov pre dotácie na tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo pre rodinný dom - Ako si vybrať? | STIEBEL ELTRON

Pre jednotlivcov a majiteľov nehnuteľností, ktorí uvažujú o prechode na udržateľnejší a energeticky účinnejší spôsob vykurovania a chladenia, je výhodné poznať finančné stimuly dostupné na inštaláciu systémov tepelných čerpadiel. Štátne orgány v drvivej väčšine prípadov poskytujú významné dotácie na podporu používania týchto ekologických systémov. Presná výška dotácie sa však môže v jednotlivých regiónoch líšiť a často závisí od veľkosti a výkonu inštalovaného systému. Napríklad v Spojených štátoch amerických ponúka federálna vláda daňový úver vo výške 26 % celkových nákladov na inštalovaný systém tepelného čerpadla vrátane nákladov na prácu. V Spojenom kráľovstve je cieľom stimulu na obnoviteľné teplo platiť domácnostiam za energiu vyrobenú ich tepelnými čerpadlami. Podľa niektorých odhadov sa platby môžu pohybovať od 2 300 do 4 000 libier počas siedmich rokov. Iné regionálne programy financované vládou môžu ponúknuť vyššie sumy, ktoré môžu pokryť až 30 % až 50 % celkových výdavkov na inštaláciu. Preto je veľmi dôležité preskúmať miestne a národné dotácie, aby sa určil nákladovo najefektívnejší prístup. Pravidelné konzultácie s energetickými poradcami a sledovanie akýchkoľvek zmien v politike prinesú človeku prehľad o finančných stimuloch na inštaláciu.