Slovensko je známe svojou bohatou a kvalitnou zásobou podzemných vôd, ktoré slúžia na rôzne účely. Okrem podzemných vôd má Slovensko k dispozícii aj množstvo minerálnych prameňov, ktoré slúžia nielen ako zásobáreň kvalitnej pitnej vody, ale aj ako osvedčený zdroj na