Daňové poradenstvo od účtovníka je už trestným činom

Začiatky roka sa častokrát stávajú obdobím, ktoré prináša legislatívne zmeny v rôznych oblastiach. Oblasť daňového poradenstva je jednou z nich. Od 01.01.2019 sa totižto zmenila skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania. Odborné komory a asociácie prispeli k tomu, aby došlo k obmedzeniu výkonu povolania neautorizovanými osobami. Daňové poradenstvo poskytnuté zo strany účtovníka sa teda stáva trestným činom.  

Daňové poradenstvo a čo sa v ňom zmenilo

Daňové poradenstvo má zmysel

Zmeny v daňovom poradenstve

Zmien je teda niekoľko, prestavme si ich postupne. Účtovník už nesmie klienta zastupovať na kontrole za obdobie, počas ktorého neúčtoval. Toto pravidlo sa týka konaní po dátume 01.01.2019. Tomuto sa však dá vyhnúť tak, že danému subjektu účtovník vystaví faktúru, napríklad na 1 hodinu v roku 2013. Klienta následne vie zastupovať na kontrole aj za predchádzajúce obdobie. Účtovník rovnako nesmie klientovi poradiť, no vie mu poskytnúť svoj odborný názor účtovníka. Ideálne vo variante, kedy účtovník poskytne svojmu klientovi link obsahujúci zaujímavý článok s užitočnými informáciami, pričom mu odporučí využiť služby daňového poradenstva u profesionálneho poradcu. Účtovník ďalej nesmie vypracovať návrh zmluvy a v tejto veci môže jedine pripraviť podklady k zmluvnému vzťahu. Účtovník taktiež nesmie zastupovať klienta na konaniach pri konzultovaní ohľadom úverových a investičných produktoch. Rovnako ako pri návrhu zmluvy, aj pri úveroch a investíciách, smie jedine pripraviť doklady požadované finančnou inštitúciou, respektíve sprostredkovateľom týchto produktov. Novela daňového poradenstva taktiež upravila zastupovanie klienta pri zapisovaní zmien na obchodnom a živnostenskom registri. Konanie s týmito inštitúciami si následne vyžaduje vytvorenie špecifických plných mocí. Tieto činnosti musí účtovník vykonávať v obmedzenom rozsahu a v súlade so svojou profesiou. Následne sa preukazujú tak, že klientovi odporučí vyhľadať služby advokáta. Toľko teda dôležité zmeny v daňovom poradenstve. Predmet podnikania zameraný na vedenie účtovníctva však naďalej ostáva ako voľná živnosť. Je potrebné však jedným dychom poznamenať, že bohužiaľ. Účtovník je teda v rámci živnosti naďalej oprávnený viesť účtovníctvo a mzdy, spracovávať podklady k daňovému priznaniu a podávať ho. Rovnako je účtovník oprávnený zastupovať klienta v konaniach pred úradmi. Zastupuje teda subjekt vo veciach, v rámci ktorých poskytol služby. Účtovník naďalej môže poskytovať rady a informácie vyplývajúce z jeho profesie. Ak však prišlo na daňové poradenstvo, musí klientovi odporučiť vyhľadať služby poradcu v tejto oblasti.

Kvalifikovaného odborníka nielen pre daňové poradenstvo nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk.