Jak funguje trh s elektřinou?

Bez elektrické energie by se neobešlo tak fungování našich domácností, avšak stejně ani daná ekonomika jako celek. Elektrická energie nám v mnoha směrech usnadňuje naše fungování. A to například tak, že díky ní dokážeme svítit a v neposlední řadě i mnoho zařízení funguje díky ní. Pokud si některé domácnosti vyrábějí elektřinu svépomocí a mají jí vyrobené nad rámec, mohou využít například prodej elektřiny do sítě. Prozradíme vám, jak trh s elektrickou energií funguje a nač se vyplatí zaměřit v případě, že i vás prodej elektřiny do sítě láká!

Základní principy fungování trhu s elektrickou energií

Prodej elektřiny do sítě a jeho benefity
Důvody prodeje elektřiny do sítě

Trh s elektrickou energií funguje principiálně stejně jako ostatní trhy, na kterých funguje poptávka a nabídka. Na trhu s elektřinou ji vyrábějí výrobci a distribuují dále do soustavy, případně využívají služeb dodavatelů. Má-li být subjekt oprávněn elektrickou energii vyrábět a distribuovat, musí dodržovat technické parametry a v neposlední řadě i plán dané výroby. Důležité je zmínit to, že elektrickou energii nelze skladovat. Z toho důvodu je nutná její distribuce v reálném čase. Každý odběratel nakupuje od výrobce tolik elektrické energie, kolik jí je schopen v reálném čase spotřebovat. Existuje také takzvaná odchylka, jejíž hlavní funkce slouží v předpokladu toho, kolik elektrické energie bude potřeba distribuovat a kolik se jí reálně spotřebuje. Pokud je spotřebované energie méně, než bylo požadované množství, odběratel musí tento rozdíl uhradit. Odběratel se nemůže stát oficiálním odběratelem, aniž by nepřebral odpovědnost za odchylku a její včasnou a správnou úhradu. Je třeba také vysvětlit pojem dodaná elektřina. Za takovou lze považovat jen tu, která přejde přes oficiální elektroměr odběratele. Odpočet měřidla má na starosti distribuční společnost, což platí i o měřených datech. Každý odběratel musí mít k dispozici napojení na elektrickou síť. Každý odběratel má také rozdílné připojení podle typu měření, napěťové ochrany a v neposlední řadě i velikosti rezervované kapacity. Pokud patříte mezi ty, kteří si vyrábějí elektrickou energii svépomocí a stává se vám, že se vám jí podaří vyrobit nad rámec toho, co reálně spotřebujete, doporučujeme vám vyzkoušet prodej elektřiny do sítě. Na stránce https://www.rightpower.cz/ naleznete mnoho cenných informací z této problematiky. Zjistěte si i vy více o tom, jakým způsobem by měl prodej elektřiny probíhat tak, abyste z něho vytěžili maximum!