Kedy sú bezpečnostné dvere do bytu naozaj bezpečné?

Nehovoríme, že naozaj kvalitné bezpečnostné dvere do bytu by mali byť automaticky najdrahšie, no vo väčšine prípadov pri tomto produkte tomu naozaj tak je. Cena teda vo významnej miere odráža aj kvalitu bezpečnostných dverí do bytu a pozor by ste si pri ich výbere mali dať predovšetkým na tie najlacnejšie riešenia. Dvere bez certifikátu sa v zásade bezpečnostnými len tvária a zákazník môže byť neraz zavádzaný. Falošný pocit bezpečia vás a vašu domácnosť neochráni a pri výbere a kúpe bezpečnostných dverí do bytu je dôležité bazírovať na prevzatí platného bezpečnostného certifikátu.  

Ako spoznať kvalitné bezpečnostné dvere do bytu? 

Bezpečnostné dvere do bytu a ch výhody

Cena bezpečnostných dverí do bytu by nemala byť rozhodujúca

Ak vstúpite do predajne a uvidíte množstvo modelov dverí a navyše od rôznych výrobcov, nemusíte na prvý pohľad dokázať filtrovať tie kvalitné. Z tohto dôvodu vám ozrejmíme niekoľko kritérií, ktorých porovnaním viete odhaliť rozdiely v kvalite od viacerých výrobcov. Jedným z najhlavnejších kritérií voľby bezpečnostných dverí do bytu je ich bezpečnostná trieda. Ak by sme vám mohli odporučiť, vyberajte dvere z minimálnej triedy č. 3. Od tejto triedy už možno hovoriť o kvalitných dverách. Zárubňa dverí by taktiež mala byť v niektorej z vyšších bezpečnostných kategórií a jej svetlá šírka 80 cm kvôli prípadnému transportu nábytku či väčších spotrebičov. Veľmi dôležitým parametrom je protipožiarna ochrana a štandardne sú na výber časy 30, 45 a 60 minút. Protihlukové zabezpečenie býva zväčša v hodnotách 37, 39 a 42 dB. Tento parameter si dôkladne premyslite najmä ak bývate na poschodí s nadmernou frekvenciou privolávania výťahu alebo ste blízko vchodových dverí. Podstatným ukazovateľom kvality sú rovnako tak bezpečnostná vložka a kovanie dverí. Pre bezpečnostné dvere do bytu nie je nič horšie ako ich vysoká bezpečnostná trieda a naproti tomu nízka trieda bezpečnostnej vložky. V ideálnom prípade by teda obe mali byť v rovnakej bezpečnostnej triede. Za najslabší článok celých dverí sa považuje kľúč, v nadväznosti na to preto dbajte na výber bezpečnostnej vložky a kovania vo zvýšenej miere. Niektorí majitelia bezpečnostných dverí do bytu sa mylne domnievajú, že hlavným parametrom výberu je počet istiacich bodov. Samozrejme, že v rámci celého systému majú svoju úlohu a opodstatnenie, oveľa dôležitejšia je však bezpečnostná trieda dverí.  

Kvalitné bezpečnostné dvere nájdete na internetovej stránke https://www.vstavaneskrine.com/.